UNACT
VERENIGINGEN

KVVL
UNACT VERNINGINGEN BERICHTEN
 04.06.2008  De F.E.S.A.C., gesticht in 1974 door enkele verenigingen van wapenverzamelaars van enkele europese landen is in de loop van de jaren een niet te onderschatten vertegenwoordiger geworden van deze laatsten nabij de europese instanties.

De jaarlijkse conferentie van de F.E.S.A.C. heeft van 4 tot 6 juni in Malta plaats gevonden en 13 landen werden er vertegenwoordigd door verenigingen van verzamelaars.

F.E.S.A.C.

(Foundation for European Societies of Arms Collectors)

De F.E.S.A.C., gesticht in 1974 door enkele verenigingen van wapenverzamelaars van enkele europese landen is in de loop van de jaren een niet te onderschatten vertegenwoordiger geworden van deze laatsten nabij de europese instanties.

De jaarlijkse conferentie van de F.E.S.A.C. heeft van 4 tot 6 juni in Malta plaats gevonden en 13 landen werden er vertegenwoordigd door verenigingen van verzamelaars. Ze laat toe de evolutie van de verschillende wetten te vergelijken die in sommige landen door mediagebeuren overdreven streng zijn geworden. De ervaring van het ene land komt ten gunste van het andere. De K.V.V.L. is niet achterwege gebleven, dit omdat de belgische autoriteiten de complementaire lijst van wapens met historische, decoratieve of folkloristische waarde hebben aanvaard. Noorwegen staat zopas aan zijn burgers toe om zonder problemen wapens die onwettig in hun bezit zijn, te laten inschrijven. Er moet worden opgmerkt dat er 250.000 duitse soldaten verbleven tijdens de periode 1940 - 1945 en dat zij er enorm veel wapens hebben achtergelaten.

Belgische afvaardiging

Twee belgische verenigingen waren op het congres aanwezig, hetzij de K.V.V.L.( Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Museum van het Leger en militaire geschiedenis van Brussel ) , vertegenwoordigd door de heer Bernard Van Horenbeeck ( werkgroep wapenpatrimonium) en de B.V.V.W. ( Belgische Vereniging van Wapenverzamelaars), vertegenwoordigd door de heer Frank Rodyns (president).

Doelstellingen van de F.E.S.A.C.

Bij de opening van de conferentie heeft de voorzitter, Stephen A.Petroni eraan herinnnerd dat het de plicht van de F.E.S.A.C. is om zich te verzetten tegen slecht geïnformeerde ambtenaren die regels opleggen die niet aangepast zijn aan wapenbezitters die de wet respecteren. . Deze regels hebben immers nooit enig gevolg gehad voor de georganiseerde misdaad, die over hun eigen kanalen beschikken om aan hun wapens te geraken. De F.E.S.AC. moedigt haar leden aan om samen te werken met de autoriteiten en de politie.

Op 29 november 2007 werd amendement 53 op richtlijn 91/477/CEE, betreffende de controle op het beschikken en de aanschaf van wapens, aangenomen. Mevr. Gisela Kallenbach,

om meer te weten click de links

link (pdf):SRAMA080604NL.pdf 

©


UNACT
UNACT VERNINGINGEN BERICHTEN
 04.07.2008  INFO 2008
libre
T1td1