UNACT
LIDS

INFO
DEELNEMINGLIDS INFORMATIE SYSTEM
 ***  U kunt zich hier inschrijven op het gratis en zonder verbintenis UNACT Informatie systeem.

Daarmede wordt U dan regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe berichten en nuttige informatie.

Eens dat U bent ingeschreven kunt U Uw gegevens naar eigen goeddunken beheren door heel eenvoudig Uw E-Mail adres in onderstaand formulier in te vullen. Ons programma zal dan Uw gegevens verder verwerken, wijzigen of Uw inschrijving gebeurlijk beëindigen.

Volg nauwlettend de instrukties die zullen volgen en die via een persoonlijk E-Mail bericht worden bevestigd teneinde misbruiken te vermijden.

Overeenkomstig de Wetgeving ter zake zal de UNACT nooit opgenomen persoonlijke gegevens, informaties of bestanden aan derden overmaken. Zoals de Wet het voorschrijft kunnen titularissen ten elke tijde de inhoud van hun bestand opvragen, deze nagaan of doen wijzigen of hun inschrijving ten alle tijde beëindigen.

Voor de eerste keer ? : EEVOUDIG UW E-MAIL ADRES EN TAAL IN ONDERSTAAND FORMULIER IN TE VULLEN

Form_generate2 UNACT form

unact.org's newsletter Subscriber Form

fields    email and language     are required !

Subscribe
 
 

DEELNEMINGLIDS INFORMATIE SYSTEM
 ***  2008-07

Het UNACT Netwerk Informatie systeem (Unact Nieuwsbrief).

Handleiding.

De opname, de verwerking van Uw gegevens en eventuele wijzigingen gebeuren in verschillende fasen en met bevestiging per E-Mail om veiligheidsredenen en ook om misbruiken te vermijden.

Na een aanvraag van inschrijving, wijziging of verzoek tot schrapping, zal het programma een eigen toegangskode doorsturen die voorbehouden is voor het persoonlijk E-Mail adres van elke aanvrager.

Enkel degene die toegang heeft tot dit E-Mail adres ontvangt deze persoonlijke toegangskode die hem in staat stelt toegang te krijgen tot zijn eigen gegevens, om zich in te schrijven of om zij gegevens later nog te wijzigen.

Ge kunt deze gegevens wijzigen via de desbetreffende pagina om ons Portaal: :http://www.unact.org/nlmain/main_form.php

Het volstaat Uw E-mail adres in te geven en “REGISTER” te klikken. Een bericht zal U meedelen dat U een E-Mail zal worden toegestuurd om U met Uw gegevens te verbinden. Ge kunt alles ten elke tijde en zo dikwijls ge maar wilt en naar believen een en ander wijzigen.

Stapsgewijze toegang tot Uw persoonlijk beveiligde gegevens.

A. Hoe ge Uw voor de eerste keer moet inschrijven

.
1° Op de pagina van ons Portaal:http://www.unact.org/nlmain/main_form.php (op de site pagina: /menu/:.. “DEELNAME”
1a) Uw E-mail adres ingeven en vervolgens het formulier « UNACT.ORG'SNEWSLETTER »verder invullen E-Mail adres en voertaal zijn onmisbaar, de rest is niet verplicht, maar ge kunt ons flink helpen om het algemeen belang beter te verdedigen door ons die volledigeinformatie mee te geven.
Klik vervolgens op “REGISTER”.
2) Een venster van Uw Explorer wordt dan geopend (in principe in het Engels):met een bericht in rode tekst.
2a) Dit bericht zegt dan: “Uw aanvraag tot inschrijving werd ontvangen, een E-Mail bericht zal U worden toegestuurd volg de instrukties”.
Nota: Vooral NIET OP “Return to unact.org” klikken! (toegang tot Uw aansluiting)
maar WACHT TOTDAT GE EEN E-MAIL BINNENKRIJGT (enkele minuten) en voer de instrukties uit die ge dan meekrijgt. Zie volgende paragraaf.
3) Ge krijgt dus een E-Mail die U verzoekt U te willen aansluiten met de beveiligdeverbinding (link) die in deze E-Mail wordt opgegeven. U bent de enige die dat krijgt.
4) In deze E-Mail klik gewoon op deze opgegeven verbinding (link).
5) Een nieuw venster opent zich dan in Uw Explorer van Internet Sites.
5 a1) Een welkom bericht bevestigt dan: “DAT U BENT INGESCHREVEN”.
Dat is alles. Dit is dan het einde van de inschrijvingsverwerking.
5 a2) Ge kunt dit venster sluiten en terugkeren op naar de site: http://www.unact.org.
Nota:
5 a3) Het is nutteloos en wij raden U af om nu al op “return to unact.org” te klikken om Uw gegevens na te gaan of te verbeteren.
Wij raden U eerder aan op de site terug te keren en deze verder gewoon te bezoeken door het laatste venster eerst te sluiten.

Vergeet niet dat ge al Uw gegevens ten allen tijde kunt nagaan, verbeteren of Uw inschrijving gewoon schappen. Zie daarvoor de rubriek B) “Gegevens verbeteren of schrappen”. Wij raden U aan op deze wijze te werk te gaan indien ge tot Uw persoonlijke gegevens toegang wilt krijgen.

B. Gegevens wijzigen of schrappen.

1) Op de pagina van de Unact Portaal : :http://www.unact.org/nlmain/main_form.php . (op deze site: /menu/:”DEELNAME”).
1b) Gewoon Uw E-Mail adres invoeren en vervolgens “REGISTER” intoetsen (voor korrekties is het niet meer nodig de voertaal aan te geven).
Als ge op punt 2 het bericht krijgt dat de taal ontbreekt: wil dat zeggen dat ge een vergissing hebt begaan in Uw E-Mail.
2) Een venster van Uw Explorer gaar open met een bericht in rode tekst:
2 b) “U bent al ingeschreven ge kunt U geen twee keren inschrijven”.
2 b1) Klik op: “UPDATE YOUR RECORDS”.
2 b2) Een nieuw venster verschijnt dan; ge moet Uw E-Mail adres opnieuw zelf volledig intoetsen (om misbruiken en automatische toegangen te vermijden).
2 b3) “LOGIN” intoetsen.
2 b4) Een nieuw venster verschijnt dan met het bericht: “Een bericht tot aktivatie Werd naar Uw “ ‘adres’ verzonden volg deze instrukties”.
“WACHT OP UW E-Mail”. Weerom wacht enkele minuten.
3) Ge ontvangt dan een E-Mail die U zal vragen Uw verbinding tot stand te brengen via de beveiligde link die in deze Mail staat. U bent de enige die dat krijgt.
4) In deze ontvangen E-Mail gewoon op de vermelde link klikken.
5) Een venster opent zich in Uw Explorer van de I-Net Sites.

5 b) Indien U al ingeschreven bent geeft dit venster U toegang tot Uw persoonlijke gegevens. Na de ingegeven wijzigingen eindigen met: “UPDATE RECORDS” of met: “UNSUBSCRIBE” onderaan de pagina om Uw inschrijving ongedaan te maken.

6) Er verschint dan een bericht dat U dan bevestigt dat de verbeteringen in orde zijn.

Aarzel niet om ons te kontakteren als ge problemen tegenkomt. Er kunnen tijdens deze opstartperiode allicht enkele incidenten voordoen.


SPONSOR
libre
T1td1