UNACT
ORGANISATIE

Situering

De Nationale Unie van de Wapenmakerij en der Jacht- en Sportschutters ("Union Nationale de l'Armurerie, de la Chasse et du Tir" - UNACT) werd opgericht in 1967 op initiatief van FN Herstal.De Unie heeft tot doel alle actoren uit de wapensector te verenigen en verdedigt de belangen van de leden. De Unie volgt aandachtig alle ontwikkelingen op het vlak van de federale of regionale regelgeving rond wapens. UNACT verenigt fabrikanten, importeurs, exporteurs, groot- en kleinhandelaars in wapens en munitie. Daarnaast zijn ook jagers, schutters (met diverse activiteiten zoals kleiduivenschieten, parcoursschieten, sportief schieten, …), verzamelaars van wapens en munitie, musea, de school voor wapenmakerij te Luik- en een ballistisch expert.
Vanuit deze achtergrond is UNACT het beste geplaatst om haar expertise op het vlak van vuurwapens aan te bieden waar nodig.

Unact telt steunleden en effectieve leden. De steunleden zijn individuele wapenbezitters of sympathisanten die jaarlijks een steunbijdrage betalen. Zijn hebben geen stemrecht en zijn niet rechtstreeks betrokken bij het beheer van de Unie. U kan steunlid worden van onze Unie
De effectieve leden kunnen worden onderverdeeld in twee groepen :

 1. De Economische sector

  De wapensector is een belangrijke economische sector. Een berekening gemaakt in opdracht van de senaatscommissie Financiën en Economische Zaken (zie Gedr. St., Senaat, zitting 2002-2003, stuk 1158/9) in 2002 leert ons dat de omzet van de civiele markt voor jacht- en sportwapens voor ongeveer 600 miljoen EURO bijdraagt. De sector staat in voor een tewerkstelling van ongeveer 20.000 personen (bedrijfsleiders, zelfstandigen en werknemers). Hierin zit ook de tewerkstelling in bij de schietstanden en clubs begrepen.

 2. UNACT verdedigt de belangen van de wapenbezitter bij de politieke overheden wat betreft de regelgeving rond wapens. Elke representatieve organisatie heeft een vertegenwoordiger binnen de beheerraad van onze Unie.
  UNACT komt niet tussen in het beheer van deze representatieve organisaties. De rol van Unact is beperkt tot het geven van juridisch advies, het verspreiden van informatie over de wapenwetgeving en het verdedigen van de belangen van het geheel van de representatieve organisaties.

Raad van Bestuur

Voorzitter

Jean-Claude CAJOT    (
mail:Jean-Claude CAJOT )

Ondervoorzitter

 • Henry DE RADZITZKY D'OSTROWICK    (mail:Henry DE RADZITZKY D'OSTROWICK )
 • -    (mail:- )
 • penningmeester

  -    (mail:- )

  Sekretaris

  Bernard VAN HORENBEECK    (mail:Bernard VAN HORENBEECK )
  GSM: 0498.41.90.03

  Sekretaris

 • Bernard VAN HORENBEECK (FR)    (mail:Bernard VAN HORENBEECK )
 • André Mertens (NL)    (mail:André Mertens )

 • Lid

 • -    (mail)
 • -    (mail)
 • Philippe KODECK    (mail)
 • Ernst Peters    (mail)
 • Jean-Jacques Vyncke    (mail)
 • Pascal Collard    (mail)
 • Bernard VAN HORENBEECK    (mail)

 • Contactgegevens

  UNACT siège/zetel:

  Avenue Gouverneur Bovesse, 112, bte 6
  5100 Namur (Jambes)
  Secretaris/Secrétaire: Bernard VAN HORENBEECK
  mail:Bernard VAN HORENBEECK

  Secrétaire Général/ Generaal Sekretaris
  administration@unact.org

  Pers Contact

 • Nederlands: Sekretaris
  Bernard VAN HORENBEECK    (mail:Bernard VAN HORENBEECK )
  tel. +32(0)498.41.90.03

 • Français: Voorzitter
  Jean-Claude CAJOT    (mail:Jean-Claude CAJOT )


 • libre
  T1td1